Kłodzko - www.klodzko.pl

Coraz więcej inwestycji w Kłodzku powstaje dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej. Niektóre inwestycje oddawane są do użytku inne właśnie się rozpoczynają. Wszystkie mają jeden cel - poprawę jakości życia mieszkańców związanej z zamieszkaniem, pracą i inwestowaniem.

Projekty finansowane z Funduszy Unijnych realizowane w Kłodzku

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Pomoc Techniczna

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Fundusz Dróg Samorządowych

Program Środowisko, Energia i Zmiany klimatu, obszar programowy „Klimat”

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.