Kłodzko - www.klodzko.pl

„Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 2 – Technologie informacyjno - komunikacyjne
Działanie: 2.1 Usługi publiczne
Poddziałanie: 2.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne
Numer Projektu: RPDS.02.01.01-02-0012/17
Całkowita wartość Projektu: 2 901 432,84 zł
Kwota dofinansowania: 2 444 967,93 zł

"Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku"
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne
Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne
Numer Projektu: RPDS.09.02.01-02-0019/18
Całkowita wartość Projektu: 1 316 692,80 zł
Kwota dofinansowania: 1 250 858,16 zł

Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie: 3.3.1 OSI Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI
Numer Projektu: RPDS.03.03.01-02-0032/19
Całkowita wartość Projektu: 3 383 388,11 zł

Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie: 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny
Numer Projektu: RPDS.01.03.01-IP.01-02-418/21
Całkowita wartość Projektu: 22 291 164,44 zł
Kwota dofinansowania: 13 954 874,49

Oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie: 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych
Numer Projektu: RPDS.03.04.01-02-0003/20
Całkowita wartość Projektu: 33 370 115,21 PLN
Kwota dofinansowania: 24 967 024,29 PLN

Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach Obszaru Ziemi Kłodzkiej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie: 3.3.1 Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły (z wyjątkiem szkół wyższych), w tym wymiana lub modernizacja źródeł ciepła i montaż mikroinstalacji OZE
Numer Projektu: RPDS.03.03.01-02-0037/21
Całkowita wartość Projektu: 8 281 707,71 zł
Kwota dofinansowania: 4 462 221,46 zł
„Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 6 - Infrastruktura spójności społecznej
Działanie: 6.3 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Poddziałanie: 6.3.1 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - konkursy horyzontalne
Numer Projektu: RPDS.06.03.01.02-02-0074/17
Całkowita wartość Projektu: 18 038 810,41 zł
Kwota dofinansowania: 12 896 670,41 zł

„4Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 – Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie: 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych– konkursy horyzontalne – nabór na OSI
Numer Projektu: RPDS.03.04.01.00-02-0007/16
Całkowita wartość Projektu: 3 949 472,72 zł
Kwota dofinansowania: 2 949 797,29 zł

Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 7 - Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
Poddziałanie: 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych
Numer Projektu: RPDS.07.01.01-02-0055/16
Całkowita wartość Projektu: 734 279,30 PLN
Kwota dofinansowania: 624 137,41 PLN

„Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej poprzez odtworzenie historycznej ścieżki w granicach obiektu Twierdzy Kłodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – adaptacja pomieszczeń oraz terenów otwartych na cele wystawiennicze, edukacyjne i kulturalne”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 4 – Środowisko i zasoby
Działanie: 4.3 - Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie: 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne – nabór na OSI
Numer Projektu: RPDS.04.03.01-02-0006/16
Całkowita wartość Projektu: 4 927 071,20 zł
Kwota dofinansowania: 3 209 057,04 zł

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 – Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie: 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych– konkursy horyzontalne – nabór na OSI
Numer Projektu: RPDS.03.04.01-02-0011/16
Całkowita wartość Projektu: 3 047 736,98 zł
Kwota dofinansowania: 1 877 246, 01 zł

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!