Kłodzko - www.klodzko.pl

Budowa ulicy Widokowej w Kłodzku
Fundusz Dróg Samorządowych
Numer Projektu: FDS/B/21/G-205/2019
Całkowita wartość Projektu: 1 473 262,07 zł
Kwota dofinansowania: 777 395,23 zł

Celem inwestycji jest budowa drogi a następnie zakwalifikowanie jej do dróg gminnych publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Ulica Widokowa jest częściowo utwardzona kruszywem łamanym, występuje
równiez nieutwardzona część - gruntowa. W roku 2018 wybudowano pierwszy odcinek sieci nowoczesnego óświetlenia typu LED (pkt oświetleniowe PO1 do PO7). W ramach dofinansowania zostanie dokończona sieć oświetlenia, powstaną punkty od PO8 do PO15.

Budowa ulicy Widokowej obejmuje swym zakresem następujące elementy: roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i karczowanie krzaków, wykonanie konstrukcji jezdni i chodników, wykonanie nawierzchni ulic, wykonanie nawierzchni chodników, profilowanie skarp, budowa odwodnienia pasa drogowego, budowa oświetlenia ulicznego, roboty wykończeniowe.
Odcinek nr 1 ul. Widokowej został zaprojektowany jako przekrój uliczy, jezdnia bitumiczna szerokości 6,0 m obramowana krawężnikiem, na włączeniu do ul. Nw. Świat zaprojektowano obustronny chodnik szer. 2,0 m, dalej od km 0+011 posiada prawostronny chodnik usytuowany przy jezdni szerokości 2,0 m, natomiast z lewej strony na odcinku 0+011 - 0+070 przewidziano utwardzenie szerokości 0,75 m.
Odcinek nr 2 ul. Widokowej będzie również posiadał przekrój uliczny, jezdnia bitumiczna szerokości 6,0 m obramowana krawężnikami, chodniki obustronne szerokości 1,5 m oddzielone od jezdni pasem zieleni szerokości 1,0 m. Na końcu ul. Widokowej zaprojektowano plac do zawracania.
Cały obszar obsługiwany przez ul. Widokową zostanie objety strefą ograniczonej predkości do 30 km/h, w tym celu na odcinku nr 2 zaprojektowano wyniesione przejścia dla pieszych.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!