Kłodzko - www.klodzko.pl

Budowa ulicy Widokowej w Kłodzku
Fundusz Dróg Samorządowych
Numer Projektu: FDS/B/21/G-205/2019
Całkowita wartość Projektu: 1 473 262,07 zł
Kwota dofinansowania: 777 395,23 zł

Budowa ulicy Widokowej w Kłodzku
Numer Umowy: FDS/B/21/G-205/2019
Całkowita wartość Projektu: 1 473 262,07 zł
Kwota dofinansowania: 777 395,23 zł

Przebudowa ulicy Dusznickiej w Kłodzku od skrzyżowania z ul. Noworudzką do skrzyżowania z ul. Objazdową
Numer Umowy: FDS/A/20/G-132/2020
Całkowita wartość Projektu: 2 205 267,74 zł
Kwota dofinansowania: 1 543 687,42 zł

Przebudowa ul. Jana Pawła II, Przebudowa ul. Rodzinnej km 0+000 – 0+241
Numer Umowy: G-29/2019
Całkowita wartość Projektu: 2 392 076,10 zł
Kwota dofinansowania: 1 089 248,00 zł

Budowa ulicy Pięknej w Kłodzku
Numer Umowy: FDS/A/38/G-109/2020
Całkowita wartość Projektu: 1 989 291,88 zł
Kwota dofinansowania: 1 392 504,32 zł

Przebudowa ulicy Śląskiej w Kłodzku wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na nowoczesne typu LED
Numer Umowy: RFRD/47/G-43/2022
Całkowita wartość Projektu: 1 011 730,12 zł
Kwota dofinansowania: 442 696,00 zł

Remont ulicy Łąkowej w Kłodzku
Numer Umowy: 2/B/2023/G-44
Całkowita wartość Projektu: 1 887 876,95 zł
Kwota dofinansowania: 1 206 568,00 zł

Odbudowa ulic Hołdu Pruskiego i Wolności w Kłodzku
Numer Umowy: 33/A/2023/G-42
Całkowita wartość Projektu: 5 723 055,83 zł
Kwota dofinansowania: 4 012 392,42 zł

Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej
Numer Umowy: 13/C/2023/G-65
Całkowita wartość Projektu: 672 169,00 zł
Kwota dofinansowania: 537 735,20 zł

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.