Kłodzko - www.klodzko.pl

Festiwal wrażeń
Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Numer Projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000288
Całkowita wartość Projektu: 422 803,00 euro
Kwota dofinansowania: 359 381,00 euro

Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza
Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 11.4. Współpraca instytucji i społeczności
Numer Projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057
Całkowita wartość Projektu: 479 427,58 euro
Kwota dofinansowania: 407 513,44 euro

Transgraniczna integracja międzypokoleniowa
Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 11.4. Współpraca instytucji i społeczności
Numer Projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652
Całkowita wartość Projektu: 581 777,88 euro
Kwota dofinansowania: 494 511,19 euro

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis
Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska
Oś Priorytetowa: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Numer Projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837
Całkowita wartość Projektu: 3 402 287,89 EUR
Kwota dofinansowania: 2 410 606,73 EUR

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.