Kłodzko - www.klodzko.pl

Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.5 – Poprawa jakości środowiska miejskiego
Numer Projektu: POIS.02.05.00-00-0003/16
Całkowita wartość Projektu: 5 817 065,27 zł

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.