Kłodzko - www.klodzko.pl

Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.5 – Poprawa jakości środowiska miejskiego
Numer Projektu: POIS.02.05.00-00-0003/16
Całkowita wartość Projektu: 5 817 065,27 zł

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!