Kłodzko - www.klodzko.pl

Herbem Kłodzka jest biały lew czeskiego na czerwonym polu, ze złotą koroną i podwójnym ogonem. Tradycja przypisuje nadanie herbu miastu królowi Przemysłowi Ottokarowi II między 1253 a 1278 r. Jest najstarszym symbolem miasta, który pojawia się już w średniowieczu. Nie znamy dokładniejszej daty, ponieważ do dnia dzisiejszego nie zachował się dokument lokacyjny lub jego odpis.

Postać lwa z dwoma ogonami powstała jako replika herbu Królestwa Czeskiego, do którego wówczas należała ziemia kłodzka. Z kolei jej stolica - posiadała status miasta królewskiego. Podobny herb posiada również drugie miasto regionu - Bystrzyca Kłodzka. Najstarszy zachowany wizerunek lwa pochodzi z tłoku Pieczęci Miasta Kłodzka z 3 ćw. XIII w

 

Legendy herbowe

  1. Pierwsza z nich mówi, że mieszkańcy Kłodzka po nadaniu przez władcę Czech Przemysła Ottokara II praw miejskich, postanowili udać się na praski dwór, aby poprosić króla o nadanie herbu, który był najważniejszym wyznacznikiem miejskości w średniowieczu. Król po przyjęciu delegacji mieszkańców zgodził się na nadanie Kłodzku herbu, który przedstawiał lwa w koronie. W trakcie transportu kamiennej rzeźby z wizerunkiem lwa do Kłodzka miał miejsce wypadek podczas którego rzeźba wypadła z wozu i pękła w miejscu, gdzie znajdował się ogon. W związku z tym posłańcy jeszcze raz udali się do Pragi, gdzie otrzymali nową rzeźbę z herbem, z tą różnicą, że rzeźbiarz dla bezpieczeństwa doprawił lwu dwa ogony. Tym razem w drodze powrotnej nic się nie stało i tarcza dojechała szczęśliwie do Kłodzka. Stąd też lew posiada dwa ogony.
  2. Druga wersja legendy podaje, iż król Przemysł Ottokar II nadał miastu herb z lwem w podzięce za wierność, ale jego nadworny malarz na skutek pospiechu namalował lwa bez ogona. Kiedy malowidło odesłano z powrotem do króla, ten polecił dla powetowania strat domalować lwu dwa ogony.
  3. Trzecia wersja legendy podaje jeszcze, że podczas powrotu z Pragi Kłodzczanie zostali napadnięci przez zbójów. W wyniku bijatyki, kamienny lew, który znajdował się w skrzyni stracił ogon. Kłodzczanie jeszcze raz udali się na dwór Przesmysła Ottokara II prosić o nowy herb. Władca w swojej wyrozumiałości przekazał im praski herb, który miał ozdobić Malostranska brame w Pradze. I tak miasto otrzymało herb z lwem w koronie z rozdwojonym ogonem.

Herb Kłodzka, który przedstawia lwa, został nadany miastu przez Ottokara II z Czech jako podarunek za jego często ukazywaną siłę i wytrwałość . Lew nadszedł jednak na miejsce bez ogona. Na prośbę miasta, o pozwolenie na naprawę, król rozkazał, że lew za zgubiony ogon, ma otrzymać dwa, co też się stało.

 

Klodzko flagaFlaga Kłodzka ma postać dwóch poziomych pasów: żółtego i czerwonego. Została ustanowiona uchwałą rady miejskiej z 1990 r. Wywieszana jest z okazji lokalnych uroczystości, spotkań miast partnerskich.

 

 

Obecny hejnał pochodzi z 1998 r. i jest autorstwa Stanisława Dąbrowskiego. 

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.