Kłodzko - www.klodzko.pl

Historie této památky je velmi bohatá a úzce se pojí s dějinami řádu minoritů v Kladsku. První představitelé řádu menších bratří do Kladska dorazili z Čech kolem poloviny 13. století. Víme, že vysvěcení minoritské kaple proběhlo v roce 1257, proto se už tehdy muselo začít se stavbou kostela. Záhy rovněž byly fundovány tři oltáře pro minoritský chrám. Ovšem, kdy přesně stavba kostela a kláštera začala, nevíme. V roce 1270 český král Přemysl Otakar II. vydal listinu potvrzující minoritům nadání země na Pískovém ostrově. Bohužel, několik následujících staletí už k nim nebylo tak přívětivých. Nejdříve v roce 1428 kostel a klášter nacházející se mimo okruh městských hradeb zbořili husité. Znovu obnovený kostel později utrpěl vážné škody během povodně v roce 1475. Bratři jej v roce 1564 opustili a následně byl rozebrán.

5

Dřívější pozemky se do rukou minoritů vrátily na rozkaz Ferdinanda II., který město v roce 1622 dobyl. Současný barokní chrám byl vystavěn v letech 1628-31. Kvůli neklidným časům a finančním potížím ale jeho dokončení trvalo velmi dlouho. Ani po obnově ale osud minoritům neukázal laskavou tvář. Už v roce 1783 narušila základy a zdi budov kostela a přiléhajícího kláštera obří povodeň. V roce 1810 byl klášter na základě dekretu o sekularizaci vydaném v pruském státě zrušen. Kostel se proměnil ve sklad slámy a sena pro pruskou posádku. V klášteře se zase usadili poddůstojníci a vojenští úředníci s rodinami. Přechodně část kláštera zastávala také úlohu nemocnice. V roce 1834 pruská vláda kostel proměnila z katolického na evangelický.

V této době velmi utrpěl historický interiér kláštera. Naštěstí se dodnes dochovaly fresky Felixe Antonína Schefflera zdobící refektář. Na větší malbě zachytil adoraci Nejsvětější Trojice Pannou Marií a ve čtyřech skupinách uspořádanými řeholníky. Najdeme mezi nimi např. patrona řádu sv. Františka z Assisi, nejdůležitější osobnosti řádu a bratry, kteří zahynuli mučednickou smrtí. Dvě menší malby představují adoraci kříže světskou odnoží řádu, tzv. terciáři, a adoraci eucharistie klariskami seskupenými kolem sv. Kláry z Assisi, zakladatelky řádu. Dílo dále doplňují menší fresky vyobrazující hlavní ctnosti řádu: chudobu, pokoru, poslušnost, naději, víru a lásku.

V roce 1619 městská rada, která na krátkou dobu klášter převzala, v jeho prostorách provozovala první tiskárnu v Kladsku.

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.