Kłodzko - www.klodzko.pl

Skwer przy ul Kasztanowej o powierzchni 0,31 ha, mieści się w północno‐ wschodniej części miasta. Otoczony jest zabudową jednorodzinną, szeregową oraz osiedlem mieszkaniowym.

Opis stanu początkowego przed realizacją Projektu:

Na skwerze znajduje się plac zabaw oraz pozostałości boisk wielofunkcyjnych. W jego obrębie wyróżnia się dwie strefy Spacerowo‐ Rekreacyjną oraz Łąk Kwietnych i Zieleni Wysokiej. Teren przedsięwzięcia jest zaniedbany, charakteryzuje go spadek wysokości w kierunku południowo‐wschodnim. W strefie Spacerowo‐Rekreacyjnej obserwuje się zwarty układ ścieżek, umożliwiający swobodne przemieszczanie się. Miejsce centralne jest przygotowane pod budowę boisk wielofunkcyjnego. W omawianej strefie występuje roślinność ozdobna i płożąca o naturalnym charakterze, a także elementy architektury małej i strefy zieleni buforowej. Strefa Łąk Kwietnych i Zieleni Wysokiej, oprócz łąk, zawiera również projektowane układy ścieżek.

Zieleń skweru jest jednolita, zróżnicowana gatunkowo, o średnim i złym stanie sanitarnym, wyróżnia się tutaj drzewa liściaste i iglaste m.in. klony, jesiony, brzozy, dęby, głogi oraz świerki, sporadycznie: sosna, bez, jabłoń, wierzba, ponadto często występuje zniszczona murawa parkowa. Na obszarze skweru występują braki ciągów komunikacyjnych i placyków. Pieszy system komunikacyjny łączący osiedle z pobliską drogą główną jest utworzony przez przedept. Mała architektura jest w złym stanie i zawiera: ławki o konstrukcji betonowo‐drewnianej, kosze na śmieci i pozostałości po infrastrukturze sportowej – stelaże po huśtawkach, bramki oraz konstrukcje koszy do gry w koszykówkę. Ponadto w części południowej znajduje się plac zabaw, którego urządzenia są w średnim stanie technicznym.

W ramach zaplanowanych robót budowlanych zostały wykonane:

  • Rewaloryzacja zieleni istniejącej i zasadzenie zieleni projektowej
  • Nawierzchnia utwardzona
  • Elementy architektury małej


W ramach zadań budowlanych przeprowadzono działania mające na celu rewaloryzację zieleni istniejącej oraz zasadzenie nowej. W zakres robót budowlanych weszły: odtworzenie układu komunikacyjnego sieci alejek i ścieżek parkowych, wykonanie ścieżek z kostki betonowej, wykonanie ścieżek żwirowo‐gliniastych stabilizowanych, dostawa i montaż elementów małej architektury poprzez kotwienie do betonowych fundamentów.

 

 

 

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.