Kłodzko - www.klodzko.pl

Park Przyjaźni Wojsk Górskich o powierzchni 2,29 ha jest położony w zachodniej części miasta (przy głównej drodze wjazdowej do miasta (ul. Dusznicka/Kościuszki)), od południa i zachodu sąsiaduje z terenami zurbanizowanymi, a od północy i wschodu z działkami ogrodowymi i Parkiem Fortecznym. Obszar czynny biologicznie obejmuje 82,53 %.Opis stanu początkowego przed realizacją Projektu:

Teren parku podzielono na 3 strefy: Wejściową, Parkową oraz Rekreacji Aktywnej. Pierwsza z nich ma za zadanie osłaniać teren parkowy od ciągu komunikacyjnego i chronić przed zanieczyszczeniami i hałasem.

Strefa Wejściowa składa się z dwóch ciągów komunikacji pieszej – głównego i prostopadłego. W jej obrębie znajduje się szeroki deptak z wydzielonymi pergolami oraz miejscami do odpoczynku, a także roślinność ozdobna i płożąca. Główna oś zakończona została nasadzeniami drzew oraz płytami kamiennymi, obecne są iluminacje świetlne w postaci opraw zwieszanych, które mogą być sterowane za pomocą systemu inteligentnego. Strefę Parkową tworzą łąki kwietne i gruntowo‐ gliniaste ścieżki piesze. Strefa ta została wyposażona w oświetlenie w postaci opraw parkowych wysokich w technologii LED. Natomiast w zachodniej części parku znajduje się, otoczona roślinnością średnią oraz wysoką, strefa rekreacji aktywnej zaopatrzona w plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Roślinność parku jest mało zróżnicowana gatunkowo, tworzą ją głównie drzewa liściaste; klony, jesiony, wierzby, lipy i również sporadycznie: kasztanowiec, jarząb, świerk, śliwa, żywotnik oraz grab.

Stan roślinności jest zły oraz średni i wymaga zabiegów pielęgnacyjnych. Sieć dróg tworzona jest przez szeroki deptak z układem schodów terenowych oraz nieregularny system ścieżek. Nawierzchnie są wykonane głównie z asfaltu, ponadto występują nawierzchnie gruntowe.

W skład małej architektury (będącej w złym stanie) wchodzą ławki o konstrukcji betonowodrewnianej, kosze na śmieci i nieczystości po zwierzętach, a także pozostałość po pergoli. W parku brakuje również oświetlenia.


W ramach zaplanowanych robót budowlanych zostały wykonane:

  • Rewaloryzacja zieleni istniejącej, rekultywacja muraw parkowych i zasadzenie zieleni projektowej:
  • Nawierzchnia utwardzona
  • Elementy architektury małej
  • Oświetlenie
  • Akcesoria dla ptaków
  • Akcesoria dla owadów


W ramach zadań budowlanych przeprowadzono działania mające na celu rewaloryzację zieleni istniejącej oraz zasadzenie nowej. W zakres robót budowlanych weszły: wytyczenie układu komunikacyjnego sieci alejek i ścieżek parkowych, wykonanie ścieżek żwirowo‐gliniastych stabilizowanych, wykonanie ścieżek z kostki betonowej, wykonanie systemu oświetlenia inteligentnego bazującego na oprawach zgodnie z zestawieniem, dostawa i montaż elementów małej architektury poprzez kotwienie do betonowych fundamentów, plac zabaw + nawierzchnie bezpieczne: dostawa i montaż urządzeń zabawowych zgodnie z zaleceniami producenta, wykonanie nawierzchni bezpiecznej zgodnie ze strefami bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych, odtworzenie istniejących schodów terenowych wraz z oporęczowaniem, wykonanie schodów z kostki betonowej, dostawa i wykonanie muru oporowego z betonowych elementów prefabrykowanych, dostawa i montaż akcesoriów dla ptaków i owadów w wybranych lokalizacjach na terenie parku.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.