Kłodzko - www.klodzko.pl

pomoc techniczna1

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50 000,00 pln /netto/ w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Kłodzko projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)”
na organizację Eko pikników dla mieszkańców Kłodzka
Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
 

Zamawiający

Gmina Miejska Kłodzko
57-300 Kłodzko, Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENIA

CPV:799952000-2- organizacja imprez

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu edukacyjnych pokazów i warsztatów, podczas których animatorzy w strojach historycznych związanych ze średniowiecznym Kłodzkiem w ramach nietradycyjnej, interaktywnej przygody przeniosą uczestników w odległe czasy średniowiecza. Pokazane zostanie zwykłe życie kłodzczan, a także tradycje, zwyczaje i obrzędy panujące w Kłodzku, jak i w okolicach.

Wykonawca zapewnieni podczas wydarzenia obecność grupy rycerskiej, która, ubrana w stroje odpowiednie do prezentowanej epoki, przeprowadzi prezentacje, konkursy, gry i zabawy, a m.in.:

 • Pokaz technik kowalskich z użyciem średniowiecznych narzędzi, a także prelekcje na temat technik wytwarzania przedmiotów z żelaza w czasach średniowiecza.
 • Prelekcje i pokaz ciesielstwa - wyrób średniowiecznych naczyń, sztućców, a także noży.
 • Łucznicze stanowisko rzemieślnicze z wykładami na temat wytwarzania strzał i łuków w czasach średniowiecza, a także stanowisko łucznicze z możliwością nauki strzelania z łuku.
 • Jarmarczne scenki średniowieczne z pokazami walk w nawiązaniu do historycznych wydarzeń terenu Kotliny Kłodzkiej.
 • Pokazy i nauka dawnych tańców mieszczańskich.
 • Zabawy plebejskie z publicznością, która dowie się, jak wyglądały w czasach średniowiecza zabawy mieszkańców średniowiecznego Kłodzka i która w sposób interaktywny będzie mogła wziąć w nich udział.
 • Średniowieczne „Szachy Wikingów” gra KUBB dla całej rodziny.
 • Prezentacja i opis strojów, a także życia mieszczańskiego na przełomie XIV-XV w.
 • Prezentacja musztry i patrole Kłodzkiej Średniowiecznej Straży Miejskiej
 • Stanowisko średniowieczne dla najmłodszych przy którym najmłodsi uczestnicy będą mogli wykonać własnoręcznie mieszek, który zabiorą ze sobą na pamiątkę. Będą mogli nauczyć się podstaw kaligrafii średniowiecznej, a także będą mogli zagrać w średniowieczne stolikowe gry logiczne.
 • Stanowisko katowskie kata kłodzkiego Christofa Kuhn z Klodzka. Przybliżenie sprawowanych funkcji wraz z narzędziami tortur.
 • Pokazy wystrzałów z repliki broni czarnoprochowej.
 • Przeprowadzenie turnieju rycerskiego dla publiczności, dla każdej grupy wiekowej. Uczestnicy w specjalnym bezpiecznym sprzęcie (piankowy miecz, hełm i tarcza) będą mogli zawalczyć jak prawdziwi rycerze i rycerki.


Wykonawca zapewni wszystkie materiały i rekwizyty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia imprezy (rekwizyty, stroje, materiały do zabaw i konkursów dla publiczności).

 

Miejsce realizacji:  plac Bolesława Chrobrego (obszar wokół kłodzkiego ratusza), Kłodzko
Termin realizacji:
1 czerwiec 2020, poniedziałek, godz. 11.00-15.00

 

Sposób przygotowania oferty

 • Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego postępowania.
 • Oferta powinna zawierać cenę (z uwzględnieniem wszystkich kosztów) za całość przedmiotu zamówienia.
 

Forma złożenia oferty

 • W formie pisemnej w Biurze Obsługi Ludności (pokój 101) Urząd Miasta w Kłodzku pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko z dopiskiem Organizacja akcji promocyjnej pt. „organizacja  warsztatów i pokazów historycznych w ramach imprezy promocyjnej na rozpoczęcie sezonu turystycznego 2020”
 • pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila należy wpisać Organizacja akcji promocyjnej pt. „organizacja  warsztatów i pokazów historycznych w ramach imprezy promocyjnej na rozpoczęcie sezonu turystycznego 2020” (zeskanowana oferta)
 

Warunki płatności:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, po realizacji zadania i potwierdzeniu prawidłowości wykonania zadania protokołem odbioru wykonania usługi, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 
Kryteria oceny ofert: 100% cena
 

Termin składania ofert

17.02.2020 r. do godz. 15.30
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

Dodatkowe informacje

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia niniejszego zapytania bez rozstrzygnięcia.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może oczekiwać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oraz ich uzupełnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi oferentami w kwestiach złożonej przez nich oferty.
 • Osoba do kontaktu: Artur Tarka, Tel.  74 865 46 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dokumenty do pobrania:
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.