Kłodzko - www.klodzko.pl

interreg

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro
- projekt „Z rowerem za pan brat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Poczęstunek dla uczestników warsztatów w przedszkolach i szkołach podstawowych w Kłodzku  oraz wyżywienie dla uczestników rajdów do partnera czeskiego, poczęstunek dla uczestników rajdów w Polsce w ramach mikroprojektu „Z rowerem za pan brat” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A republika Czeska-Polska.

 

Zamawiający

Gmina Miejska Kłodzko
57-300 Kłodzko, Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

poczęstunek dla uczestników rajdów:

 • Rajd rowerowy dla przedszkolaków  - 40 osób, termin: 15.09.2019
 • Rajd rowerowy dla uczniów szkół podstawowych – 40 osób, termin: 14.09.2019
 • Rajd rowerowy rodzinny – 40 osób, termin: 31.08.2019
 • Rajd rowerowy senioralny – 40 osób, termin: 22.09.2019
 • Rajd do partnera czeskiego w Czeskiej Skalicy – 50 osób – termin do ustalenia


poczęstunek dla uczestników warsztatów:

 • Przedszkole nr 1 w Kłodzku godz. 9.00-11.00 – 03.09.2019 r. – 33 osoby
 • Przedszkole nr 3 w Kłodzku godz. 12.00-14.00 – 03.09.2019 r. – 33 osoby
 • Przedszkole nr 4 w Kłodzku godz. 9.00-11.00 – 04.09.2019 r. – 33 osoby
 • Przedszkole nr 2 w Kłodzku godz. 12.00-14.00 – 04.09.2019 r. – 33 osoby
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku godz. 9.00-11.00 i godz. 12.00-14.00 - 10.09.2019 r. – 32 osoby
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku godz. 9.00-11.00 i 12.00-14.00 – 11.09.2019 r. – 32 osoby
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodzku godz. 9.00-11.00 i 12.00-14.00 – 17.09.2019 r. – 32 osoby
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodzku godz. 9.00-11.00 i 12.00-14.00 – 18.09.2019 r. – 32 osoby
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku godz. 9.00-11.00 i 12.00-14.00 – 26.09.2019 r. – 32 osoby


Do obowiązków Wykonawcy należy:

 • Przygotowanie pakietów z wyżywieniem dla uczestników rajdów. Pakiety należy dostarczyć w dniu rajdu na miejsce rozpoczęcia rajdu wskazanego przez Zamawiającego.
 • Przygotowanie poczęstunku dla uczestników warsztatów w przedszkolach i szkołach podstawowych w wyznaczonych dniach i godzinach. Pakiety/poczęstunek należy dostarczyć w miejscu warsztatów przed ich rozpoczęciem.
 

Forma złożenia oferty

 • W formie pisemnej w Biurze Obsługi Ludności Urząd Miasta w Kłodzku pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko,
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Warunki płatności:

Przelewem 14 dni od daty złożenia rachunku/faktury

 

Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi) tych kryteriów i sposobu oceny ofert

•    Cena – 100%
Oferta powinna zawierać proponowaną cenę brutto.
 

Termin składania ofert

09.08.2019  r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 

Warunki płatności:

Osoba odpowiedzialna – Urszula Bednarska – tel. 74 865 46 28

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.