Kłodzko - www.klodzko.pl

Projekt "Z rowerem za pan brat" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów w  Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001787/88

Projekt realizują następujący partnerzy:

  • Partner wiodący: Gmina Miejska Kłodzko
  • Partner: Miasto Czeska Skalice


Całkowita wartość projektu 35 643,80 EUR w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR: 30 297,23 EUR


Cel projektu: promocja aktywności fizycznej i jazdy na rowerze wśród dzieci i młodzieży, nauka zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa  

Organizacja warsztatów w przedszkolach i szkołach podstawowych nt. promocji aktywności fizycznej, serwisowania roweru, planowania wycieczek rowerowych, organizacja rajdów rowerowych dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, rajdu rodzinnego, senioralnego oraz wyjazd na rajd rowerowy do Czech


Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 03-12.2019 r.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.