Kłodzko - www.klodzko.pl

W ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na terenie całego kraju przeprowadzane są badania ankietowe:
- rolnicze,
- gospodarstw domowych,
- cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz
- cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych.

Za ich realizację i koordynację na terenie naszego województwa odpowiada Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, czyli przeprowadzanymi w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych. Uczestnicy badania stają się
reprezentantami całej zbiorowości. O tym, że zostaliśmy wylosowani do badania jesteśmy zazwyczaj informowani listownie (list Prezesa GUS). Ankieterzy kontaktują się z respondentami osobiście – odwiedzając ich w domach lub nawiązując kontakt telefoniczny.

JAK ROZPOZNAĆ ANKIETERA?
Każdy ankieter posiada legitymację służbową i ma obowiązek wylegitymować się na prośbę respondenta w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Uwaga: Ankieter nie prosi o okazanie dokumentów, nie zbiera pieniędzy i nie prosi o dokonanie jakiejkolwiek wpłaty na rachunek bankowy, nie pyta także o numer Państwa konta.

W JAKI SPOSÓB SPRAWDZIĆ ANKIETERA?
Ankieter posiada oryginalne upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych. Upoważnienie zawiera podpis dyrektora i pieczęć Urzędu Statystycznego. Tożsamość ankieterów można sprawdzić na stronie GUS: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera
a także potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w godzinach 7.30-15.00:

  • Urząd Statystyczny we Wrocławiu: 71 371 63 33, 71 371 63 89
  • Oddział w Jeleniej Górze: 75 642 40 34
  • Oddział w Legnicy: 76 866 52 47
  • Oddział w Wałbrzychu: 74 886 92 19

DLACZEGO BADANIA ANKIETOWE SĄ WAŻNE?
Na podstawie zebranych danych obliczane są m.in. poziom inflacji, minimalne wynagrodzenie, oraz ustalana jest wysokość zasiłków społecznych.

Uzyskane informacje pozwalają nam odpowiedzieć na wiele ważnych pytań, przykładowo:
- Ile i na co wydajemy najwięcej pieniędzy?,
- Jak się odżywiamy?,
- W jakim celu używamy Internetu?

Serdecznie prosimy Państwa o życzliwą współpracę z naszymi ankieterami i zapewniamy, że informacje zebrane przez nich są poufne i wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych.

Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych i sieci ankieterskiej znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/spis-badan

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.