Kłodzko - www.klodzko.pl

Burmistrz Miasta Kłodzka zawiadamia, iż od dnia 1 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr LXXII/681/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2024 r. poz. 2837) Rada Miejska w Kłodzku dokonała zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z § 2 powyższej uchwały miesięczna stawka przedmiotowej opłaty od dnia 01.06.2024 r. wyniesie 46 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jednocześnie na podstawie § 3 przywołanej uchwały zmianie uległy stawki za pojemnik lub worek, mające zastosowanie w przypadku tzw. nieruchomości mieszanych.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.