Kłodzko - www.klodzko.pl

Gmina Miejska Kłodzko otrzymała w roku 2024 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 26 500,00 zł. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 33 125,00 zł.

Celem programu jest:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi;
  • organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych;
  • zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku – kwota dofinansowania 12 000,00 zł, wkład własny 3 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 15 000,00 zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku – kwota dofinansowania 12 000,00 zł, wkład własny 3 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 15 000,00 zł.
  • Przedszkole nr 3 w Kłodzku - kwota dofinansowania 2 500,00 zł, wkład własny 625,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 125,00 zł.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.