Kłodzko - www.klodzko.pl

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NAUKI i EDUKACJI.

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych),
  • pomocy społecznej na kwotę 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
  • oraz nauki i edukacji na kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i tradycji, pomocy społecznej oraz nauki i edukacji.

Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 4 marca 2024 r. o godz. 15.30. Oferty wraz załącznikami należy złożyć bezpośrednio do siedziby urzędu lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu,
a nie data stempla pocztowego.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty oraz załączników, na stronach www.klodzko.pl oraz w BIP Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 74 865 46 64 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.