Kłodzko - www.klodzko.pl

W związku ze zmiennymi warunkami pogodowymi, co sprzyja powstawaniu lodu, właścicielom i administratorom budynków przypominamy, że zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w przypadku znacznego nagromadzenia śniegu lub lodu, sopli lodowych i nawisów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, bądź mienia, a także stateczności konstrukcji, osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektu powinny podjąć niezwłoczne działania w celu usunięcia zagrożenia.

Przed przejściem pod budynkiem upewnijcie się Państwo, że nie ma zagrożenia w postaci sopli czy nawisów lodowych.

Nie parkujmy pojazdów pod krawędziami dachów - tam, gdzie nie było wcześniej sopli czy nawisów, w kilka godzin później mogą się one pojawić.

Przed przybyciem ekipy, która ma usunąć ww.niebezpieczeństwa zaleca się zabezpieczenie i oznaczenie zagrożonego terenu (np. taśmą ostrzegawczą lub przy użyciu pachołków)

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.