Kłodzko - www.klodzko.pl

Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinasowanie w kwocie  6 059 045,69 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

Dziękujemy za wsparcie.

Planujemy inwestycję dot. kompleksowego dostosowania obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji turystycznych: Fort Owcza Góra- zagospodarowanie obiektu w zakresie komunikacyjnym, w tym modernizacja drogi dojazdowej, budowa obiektów małej infrastruktury, obiektów turystycznych, modernizacji kanalizacji na stoku  Twierdzy Kłodzkiej od strony ul. W. Łukasińskiego, modernizacji ulicy Nad Kanałem w obrębie zabytkowych murów.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.