Kłodzko - www.klodzko.pl

Miło nam poinformować, że w ramach realizacji projektu „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” rozpoczyna działalność pierwsza Placówka Wsparcia Dziennego w Kłodzku, która mieści się w budynku CAL przy ul. Łukasińskiego 43.

Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku od. Godz. 11.00 do godz. 19.00. Dzieci z terenu Kłodzka otrzymają pomoc w nauce, wsparcie pedagogiczne, logopedyczne, socjoterapeutyczne.

Gmina Miejska Kłodzko pozyskała na realizację projektu ponad 1,2 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

unia EFS

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.