Kłodzko - www.klodzko.pl

Gmina Miejska Kłodzko otrzymała grant w wysokości 95 000,00 pln stanowiący 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Zakupiono 42 laptopy, które przekazano dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) oraz dla nauczycieli następujących szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 5, 57-300 Kłodzko - Ilość: 8 sztuk
  • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zamiejska 24, 57-300 Kłodzko - Ilość: 8 sztuk
  • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Jana Pawła II 4, 57-300 Kłodzko  - Ilość: 9 sztuk
  • Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Bohaterów Getta 22, 57-300 Kłodzko - Ilość: 9 sztuk
  • Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Sienkiewicza 61, 57-300 Kłodzko - Ilość: 8 sztuk

 

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.