Kłodzko - www.klodzko.pl

Zgodnie z Uchwałą XXX/180/2000 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie nadania tytułu Mecenasa Kultury Kłodzkiej z późniejszymi jej zmianami, corocznie Rada Miejska w Kłodzku nadaje tytuł Mecenasa Kultury Kłodzkiej osobom prywatnym/firmom/przedsiębiorstwom za wyróżniającą się pomoc finansowo-rzeczową udzielaną przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych odbywających się na terenie miasta Kłodzka.

Tytuł Mecenasa Kultury Kłodzkiej przyznawany jest w trzech równorzędnych kategoriach:

  1. za największy finansowy wkład we współfinansowanie podmiotów lub przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych związanych z Kłodzkiem, oceniany według kryterium największego wkładu liczonego w kwotach bezwzględnych,
  2. za działania na rzecz ochrony zabytków oceniane jak wyżej,
  3. za największy wkład rzeczowy w działania kulturalne i ochronę zabytków, oceniany jak wyżej.

Urząd Miasta w Kłodzku informuje, iż do dnia 15 kwietnia 2023 r. należy przesyłać formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem kandydata do tytułu „Mecenasa Kultury Kłodzkiej” za rok 2022 r. na adres Urzędu Miasta w Kłodzku.

 

DO POBRANIA:

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.