Kłodzko - www.klodzko.pl

W dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku odbędą się obrady LIX sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LIX sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

2. Stwierdzenie ważności sesji.

3. Wybór sekretarza sesji.

4. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kłodzka z pracy między sesjami.

6. Informacja o stanie bezrobocia w mieście Kłodzku. Ocena polityki Gminy Miejskiej Kłodzko w zakresie zmniejszania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.

7. Informacja o stanie zasobu komunalnego oraz sytuacji mieszkaniowej w mieście Kłodzku.

8. Ocena zabezpieczenia mieszkańców miasta Kłodzka w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Informacja Starosty Kłodzkiego na temat funkcjonowania SP ZOZ Kłodzko.

9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku za rok 2022.

· Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku za rok 2022, druk nr 529.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Kłodzko za rok 2022.

· Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Kłodzko za 2022 rok, druk nr 530.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2023-2033, druk nr 533.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok, druk nr 532.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego, druk nr 527.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w spółce „Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, druk nr 534.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie wkładu własnego w ramach finansowania projektu pn. „Przebudowa – modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku”, druk nr 531.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kłodzko oraz warunków korzystania z tych przystanków, druk nr 528.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, druk nr 536.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kłodzka, druk nr 535.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wnioski i oświadczenia radnych.

21. Sprawy różne.

22. Zakończenie sesji.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!